Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα διεξαγωγής εικονικών - διαδραστικών εμπορικών εκθέσεων» - «VRExpo» και κωδικό 5136455/ΚΜΡ6-0078730 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
[28842]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
31 Δεκ 2021


Θεσσαλονίκη, Δεκ 31 2021 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-01-2022 και ώρα 11:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΧΨΥ469ΗΡ8-ΞΡΔ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/