Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002234
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «TransMIXR/ Ignite the Immersive Media Sector by Enabling New Narrative Visions. - KOH.021209».» @ ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
25 Σεπτεμβρίου 2023Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2023


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «TransMIXR/ Ignite the Immersive Media Sector by Enabling New Narrative Visions. - KOH.021209».» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00


Πληροφορίες

κ. Θεοδότου Δέσποινα
τηλ: +302310464160 (εσωτ -129)
e-mail: despinath@iti.gr