Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Επιλογή εργασίας του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ για το εξώφυλλο του επιστημονικού περιοδικού Brain Sciences


 

H εργασία του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, με τίτλο "Recent Advances in Antigen-Specific Immunotherapies for the Treatment of Multiple Sclerosis", doi:10.3390/brainsci10060333, και συγγραφείς τους Ο. Καμμώνα και Κ. Κυπαρισσίδη, επιλέχθηκε για το εξώφυλλο του επιστημονικού περιοδικού Brain Sciences.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος και αποτελεί την κύρια μη τραυματική αιτία νευρολογικής αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες. Η ιδεατή θεραπεία για τη ΣΚΠ θα πρέπει να επιτυγχάνει την καταστολή της ασθένειας ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει στο ανοσοποιητικό σύστημα να είναι ενεργό κατά των λοιμώξεων και των κακοηθειών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ανοσοθεραπειών σχεδιασμένων να καταστέλλουν συγκεκριμένα τις ανοσολογικές αντιδράσεις στα αντιγόνα της μυελίνης.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να επισημάνει τις διάφορες ειδικές ανοσοθεραπείες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα για τη θεραπεία της ΣΚΠ (π.χ. εμβολιασμός με πεπτίδια /πρωτεΐνες που προέρχονται από τη μυελίνη, πλασμίδιο που κωδικοποιεί τμήματα πεπτιδίων της μυελίνης, κύτταρα, σωματίδια που φέρουν πεπτίδια της μυελίνης, κλπ), εστιάζοντας στα αποτελέσματα πρόσφατων in vivo και κλινικών αξιολογήσεών τους καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν προκειμένου να εφαρμοστούν σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Τέλος, παρουσιάζει τους μηχανισμούς που διέπουν την ανοσοπαθογένεση και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

https://www.mdpi.com/2076-3425/10/6