Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well» - «ACTIVAGE»
[ΙΠΤΗΛ-21003] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 04, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21003

Αρ. πρωτ. 21003/ 04-11-2019
 ΑΔΑ:  9ΡΚΦ469ΗΡ8-ΣΛΗ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στις δράσεις ανάπτυξης, ελέγχου και βελτιστοποίησης πλατφόρμας ενοποίησης τεχνολογιών ΙoΤ (Internet-of-Things)

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση πλατφόρμας ενοποίησης τεχνολογιών ΙoΤ (Internet-of-Things), που στοχεύει στην αυτόματη αναγνώριση της καθημερινής συμπεριφοράς ηλικιωμένων ατόμων εντός της οικίας τους, καθώς επίσης και πιθανών αποκλίσεων από τη συνήθη συμπεριφορά που μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα στην υγεία του ηλικιωμένου. Επίσης, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει και στον καθορισμό σημασιολογικών κανόνων βάσει των οποίων θα αποστέλλονται αυτόματες ειδοποιήσεις στους  φροντιστές των ηλικιωμένων (π.χ. συγγενείς, ιατρικό προσωπικό, κλπ.) σε περίπτωση αναγνώρισης μη-φυσιολογικής συμπεριφοράς τους.

 
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).