Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» — «ROBORDER», »
[ΙΠΤΗΛ-21321] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21321

Αρ. πρωτ. 21321/ 04-12-2019
ΑΔΑ:  9ΑΓ7469ΗΡ8-ΒΞΖ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών σημασιολογικής αναπαράστασης ετερογενών πολυμέσων και δεδομένων από αισθητήρες για εφαρμογές επιτήρησης συνόρων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών σημασιολογικής αναπαράστασης ετερογενών πολυμέσων και δεδομένων από αισθητήρες, με έμφαση στην υλοποίηση οντολογιών σχετικών με τη συνοριακή ασφάλεια. Επίσης, θα αναπτύξει τεχνικές σημασιολογικού συμπερασμού για συστήματα υποστήριξης απόφασης σχετικών με επιτήρηση των συνόρων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανος Βροχίδης).