Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών» - «PROOFF» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03057
[852Ε - 477] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
07 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07, 2019 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

852Ε

Αρ. Πρωτ.: 477 / 07-06-2019
ΑΔΑ:  ΨΝ3Χ469ΗΡ8-ΜΞΥ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης Αξιολόγηση καταλυτών καταλυτικής πυρόλυσης νάφθας και βαρέων κλασμάτων πετρελαίου.
Παραδοτέα/ Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης νάφθας και βαρέων κλασμάτων πετρελαίου και με την αξιολόγηση των καταλυτών της διεργασίας.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενότητας εργασίας ΕΕ2: Αξιολόγηση καταλυτών σε μικρή κλίμακα, του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 10:00

ΝΕΑ
Προθεσμία υποβολής: 22-07-2019 και ώρα 10:00  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Αθηνά Μοσχοπούλου, τηλ. 2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr.