Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001742
για την Ανάθεση της προμήθειας «Αναλώσιμα υλικά βιοαναλύσεων» @ ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ
15 Δεκεμβρίου 2021Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2021


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Αναλώσιμα υλικά βιοαναλύσεων» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00


Πληροφορίες

κ. Αργυρίου Αναγνώστης
τηλ: +30 2310498475
fax: 270
e-mail: argiriou@certh.gr