Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών

2016


<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση προπτυχιακής υποτροφίας στο Πλαίσιο του Έργου “AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things - AUTOPILOT” </strong> [50/2016] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[12 Δεκ 2016]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-12-2016
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «Data-Driven Bioeconomy – DataBio» </strong></b> [INEB-16-35] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">29 Νοε 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 15-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «Data-Driven Bioeconomy – DataBio» </strong></b> [INEB-16-24] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">29 Νοε 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 15-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL patient empowerment for active participation in decision-making» </strong></b> [INEB-16-29] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Νοε 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL patient empowerment for active participation in decision-making» </strong></b> [INEB-16-28] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Νοε 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL patient empowerment for active participation in decision-making» </strong></b> [INEB-16-27] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Νοε 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL patient empowerment for active participation in decision-making» </strong></b> [INEB-16-26] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Νοε 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) προπτυχιακή υποτροφίας στα πλαίσια του έργου «Repsol YPF S.A.» </strong> [400Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Οκτωβρίου 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος εργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-10-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) προπτυχιακή υποτροφία, στα πλαίσια του έργου «Repsol YPF S.A.» </strong> [399Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Οκτωβρίου 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-10-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<B><span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span></B><BR><strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας, στα πλαίσια του Ε Π «CoPro-Improved energy and resource efficiency by better coordination ofproduction in the process industries»  </strong> [398Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Σεπ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3937/16.09.2016, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των όρων αυτής και θα επαναληφθεί.
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο Πλαίσιο του Έργου “Skills and competences development of future transportation professionals at all levels — SKILLFUL” </strong> [35/2016] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[13 Σεπ 2016]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 29-09-2016
[EKETA / ΙMET]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος γιαμία (1) θέση μεταπτυχιακής υποτροφίας, στα πλαίσια του Ε E «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Διάδρομος Βιώσιμων Τεχνολογιών»  </b> [INEB-16-3]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">01 Aπρ 2016</spa>
Το ΙNEB / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε E, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 18-04-2016
EKETA / INEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Προπτυχιακής Υποτροφίας στα πλαίσια του Ε Π «SATISFACTORY»  </strong> [350Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Μαρ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 28-03-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Υποτροφίας Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης, στα πλαίσια του Ε Π «Characterization and Evaluation Measurements on Ferrite Powder Samples»  </strong> [340Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Φεβ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 04-03-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας, στα πλαίσια του Ε Π «METSO POWER OY»  </strong> [339Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Φεβ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 17-02-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας, στα πλαίσια του Ε Π «Development of a closed loop Regenerative HT-PEM Fuel Cell system, RPEMFC – PAR.010570»  </strong> [334Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Ιαν 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 28-01-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας, στα πλαίσια του Ε Π «Development of a closed loop Regenerative HT-PEM Fuel Cell system, RPEMFC – PAR.010570»  </strong> [331Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Ιαν 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 28-01-2016
EKETA / ΙΔΕΠ