Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «(Automatic oRChArD InstallAtioN)-Αυτόματο σύστημα σχεδιασμού και προετοιμασίας εγκατάστασης ακρόδρυων, με ακρωνύμιο «ARCADIAN» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00029 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005120]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
28 Μαρ 2023


Θεσσαλονίκη, Μαρ 28 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-04-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: Ρ1ΨΛ469ΗΡ8-Δ1Γ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/