Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» - «ATLAS»
[489/4624] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
30 Σεπ 2020


Θέρμη, Σεπτέμβριος 30, 2020 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

489

Αρ. πρωτ. 4624/ 30-09-2020
 ΑΔΑ:

6ΦΙΣ469ΗΡ8-ΣΨΕ

Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη συστημάτων βαθιάς μάθησης για την αναγνώριση καταστάσεων και προβλημάτων καλλιεργειών.  Χρήση και εφαρμογές των συστημάτων βαθιάς μάθησης στη διάγνωση ασθενειών και προβλημάτων φυτών, αναγνώριση ζιζανίων και καταστάσεων καταπονήσεων καλλιεργειών. Ενσωμάτωση συστημάτων βαθιάς μάθησης σε συστήματα αποφάσεων για βέλτιστη διαχείριση καλλιεργειών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:

WP4: Data Acquisition and Analysis Services

D4.1: Crop Monitoring Data Collection Services tools

D4.4: Livestock monitoring services tools

WP5: Machine Intercommunication

D5.1   The ATLAS machinery connection services

D5.2   Data security and access management

D5.3   High-Speed ISOBUS and wireless connection on hardware level

WP6: Knowledge Exchange and Decision Support

D6.4: Agricultural modelling tools

D6.5: Decision support tools for crops and livestock

WP7: System Integration and Testing

D7.3   The ATLAS multi-sensor box

D7.4   The ATLAS security assessment process

WP8: Pilots and Sustainable Ecosystem

D8.1: Report on End-User requirements

D8.5: Integration and Deployment of ATLAS studies & use cases

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-10-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κ. Γεωργία Παχλιτζανάκη).