Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESO.000022 Έργο Διαχείρισης Παρακρατήσεων Κοινοτικών Έργων»
[042713] @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

042713

Αρ. πρωτ.

042713/05-12-2019

ΑΔΑ:  ΩΔΚΙ469ΗΡ8-ΝΤΚ
Ειδικότητα: Διοικητικού – Λογιστικού ΔΕ
Αντικείμενο  Θέσης:

Βοηθητικές & υποστηρικτικές εργασίες οργανωτικής, διαχειριστικής και οικονομοτεχνικής φύσεως σχετικές με την παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο/Η υποψήφιος/ια που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με βοηθητικές & υποστηρικτικές εργασίες οργανωτικής, διαχειριστικής και οικονομοτεχνικής φύσεως σχετικές με την παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε  Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 12:00

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Διεύθυνση
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης (2ος όροφος)
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Υπόψη: κας Κατσικάκη Χρυσούλας

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498157 ή στο email: chrykat@certh.gr (κα. Κατσικάκη Χρυσούλα)