Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and video virtual reality games» - «V4Design»
[ΙΠΤΗΛ-21320] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21320

Αρ. πρωτ. 21320/ 04-12-2019
ΑΔΑ:  ΨΙΛΓ469ΗΡ8-ΠΒ0
Ειδικότητα:

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Αντικείμενο Θέσης:

Επεξεργασία φυσικής γλώσσας για την αναζήτηση σημασιολογικά δομημένης πολυμεσικής πληροφορίας

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας ερωτημάτων φυσικής γλώσσας για την αναζήτηση πολυμεσικών δεδομένων σε βάσεις γνώσης. Επίσης, θα ασχοληθεί με τη σημασιολογική δεικτοδότηση των πολυμέσων για την υποστήριξη της αναζήτησης με ερωτήματα φυσικής γλώσσας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανος Βροχίδης).