Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Φυσική ηπατική υγεία και ευζωία ορνίθων με χρήση φυσικού εκχυλίσματος γαϊδουράγκαθου για την παραγωγή αυγών υψηλής αξίας στην ΠΚM», με ακρωνύμιο «HepaHealthy_Egg» και κωδικό MIS 5136513/ ΚΜΡ6-0219669 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005092]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
03 Μαρ 2023


Θεσσαλονίκη, Μαρ 03 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-03-2023 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΡΟΨΟ469ΗΡ8-2Μ2

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/