Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2007


Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου
«Συλλογή και επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων των τομέων της οικονομίας σε κάθε περιφέρεια και εκτίμηση των μελλοντικών βασικών δεικτών περιφερειακής οικονομίας. Αξιολόγηση της σκοπιμότητας των Ελευθέρων Ζωνών Εμπορίου και εκτέλεση Έρευνας Ερωτηματολογίων και προωθητικών ενεργειών σε εκπροσώπους οικονομικών κλάδων»
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου
«Προμήθεια δεδομένων δρομολογίων επιβατικών μεταφορικών υπηρεσιών που παρέχονται σε επίπεδο χώρας»
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Ημέρα και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ
05/11/2007 - Προκήρυξη Πρόχειρου  Διαγωνισμού του ΕΚΕΤΑ
"Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης Επιστημονικών Κειμένων"
Διακήρυξη <b>11/2007</b> του ΕΚΕΤΑ
του έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για την αναβάθμιση, επέκταση και ενοποίηση του δικτύου φωνής και δεδομένων και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης"
Διακήρυξη <b>10/2007</b> του EKETA / ΙΤΧΗΔ
του έργου «Προμήθεια Αναλυτή ενώσεων παραφινικών, ολεφινικών, αρωματικών, N, S, O, κτλ. κλασμάτων πετρελαίου, ως συνάρτηση του σημείου ζέσεως, με όρια από 00C έως 5400C», για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.)
Διακήρυξη <b>09/2007</b> του EKETA / INA
του έργου «Αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων του συνολικού γονιδιώματος για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας»
Διακήρυξη <b>08/2007</b> του EKETA / ΙΤΧΗΔ
του έργου «Προμήθεια Συσκευής Απόσταξης 15 θεωρητικών πλακών σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 2892 - Προμήθεια Κάμερας υψηλής διακριτικής ικανότητας για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο»
Διακήρυξη <b>09/2006</b> του EKETA / IΜΕΤ
του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Εξειδικευμένων Συγκοινωνιακών Εργαλείων στα πλαίσια του έργου Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»Σχετικές Σελίδες