Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Infrastructure for the Future’ — infra4Dfuture» με κωδικό KOH.031005
[59/2019 - 10154] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
22 Νοε 2019


 

Θέρμη, Νοέμβριος 22, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

59/2019

Αρ. πρωτ. 10154/22-11-2019
ΑΔΑ:  ΩΣΖΗ469ΗΡ8-3ΣΞ
Ειδικότητα: Γραφίστας
Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή στη διαμόρφωση του υλικού διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθεί με την υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης επικοινωνιακής στρατηγικής, ταυτότητας του έργου, ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών δελτίων ενημέρωσης και άλλων σχετικών εργαλείων διάχυσης στο ευρύ κοινό.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των εξής παραδοτέων: D4.5 Generic communication and dissemination package - Nr. 4 και D.4.9 Information package for the strategic stakeholder conferences, including TRA 2020 - Nr. 4 καθώς και στα πλαίσια της υποστήριξης και ανανέωσης της ιστοσελίδας του έργου (D.4.10 Website).
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα.