Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001361
για την Ανάθεση της προμήθειας « Προμήθεια κεραμικών ειδών για διατάξεις στερεού οξειδίου» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
19 Ιανουαρίου 2021Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2021


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


« Προμήθεια κεραμικών ειδών για διατάξεις στερεού οξειδίου» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Παπαζήση Καλλιόπη
τηλ: +30 2310 498146
e-mail: cperi@certh.gr