Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «DANTE - Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities» - «DANTE»
[16698]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16698 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16698
ΑΔΑ: Ω8ΓΟ469ΗΡ8-Β9Δ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων εντοπισμού και δεικτοδότησης σημασιολογικών οντοτήτων (δηλ. σημασιολογικές έννοιες, αντικείμενα, πρόσωπα, γεγονότα και άνθρωποι) σε πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες/video).
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις ανάγκες του έργου καθώς και στην υποβολή δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά σχετικά με το αντικείμενο εργασίας.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP7 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου “D7.2: Image and video analysis services (final version)”.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311-257703 ή στο email: olga@iti.gr (κ. Όλγα Τσακαλίδου).