Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» - «FORTIKA»
[ΙΠΤΗΛ-19838] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19838

Αρ. πρωτ. 19838 / 14-05-2019
 ΑΔΑ:  9ΦΗ6469ΗΡ8-ΥΥΞ
Ειδικότητα:

Θετικών επιστημών

Αντικείμενο Θέσης: Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση των συστημάτων αναγνώρισης κυβερνοεπιθέσεων, λήψης αποφάσεων (DSS), και ανάλυσης κίνησης σχετικά με την αντιμετώπιση κυβερνο-επιθέσεων σε εταιρίες μικρής-μεσαίας κλίμακας (ΜΜΕ), καθώς και στην ενσωμάτωση των συστημάτων στην πύλη (gateway) του FORTIKA.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού που προδιαγράφεται στις ενότητες εργασίας 4, 5 και 6. Τα σχετικά παραδοτέα είναι:
• D4.12 - Unsupervised engine for threat mitigation.v2
• D4.13 - FORTIKA Decision Support Toolkit.v2
• D5.2 - Real-time Network Traffic Analysis Module.v1
• D6.2 - System Integration & Final FORTIKA Prototype.v1
• D6.8 - System Integration & Final FORTIKA Prototype.v2

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο)