Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση δύο (2) Μεταπτυχιακών Υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά) (NEXUS)» και κωδικό MIS 5002496
[1353-422] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
24 Μαΐου 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Μάιος 24, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

422

Αρ. Πρωτ.: 4353 /24-05-2019
ΑΔΑ: 783Ρ469ΗΡ8-0ΑΡ
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

Αντικείμενο  Θέσης: Προσαρμογή ρομποτικών οχημάτων στις ανάγκες των συστημάτων παραγωγής.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος: Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλο

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-06-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr