Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «PVClinical – Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα» και κωδικό MIS 5032805
[ΙΝΕΒ-19-52 / 3188] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
16 Σεπ 2019


Θέρμη, Σεπτέμβριος 16, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ-19-52

Αρ. Πρωτ.: 3188 / 16-09-2019
ΑΔΑ:  9Δ3Λ469ΗΡ8-ΞΨ1
Ειδικότητα:

 Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο  Θέσης:

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων λογισμικού.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας PVClinical και, στη συνέχεια, την υλοποίησή της.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:

ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος

ΕΕ4: Υλοποίηση Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Διάρκεια:

6 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-10-2019 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01
Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα.Κοπάνη Φωτεινή, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@certh.gr