Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο Πράξης με τίτλο «PVClinical – Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα» και κωδικό MIS 5032805
[ΙΝΕΒ 19/29 - 3000] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
14 Μαΐου 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ 19-29

Αρ. Πρωτ.: 3000 / 14-05-2019
ΑΔΑ:  6ΙΚ5469ΗΡ8-ΡΩΝ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο  Θέσης:

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων λογισμικού.

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας PVClinical και, στη συνέχεια, την υλοποίησή της.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος
ΕΕ4: Υλοποίηση Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα Φωτεινή Κοπάνη, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr