Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RE-manufaCturing and Refurbishment Large Industrial equipMent» - «RECLAIM»
[ΙΠΤΗΛ-21002] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 04, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21002

Αρ. πρωτ. 21002/ 04-11-2019
 ΑΔΑ:  ΩΛΥΟ469ΗΡ8-104
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης σε δεδομένα βιομηχανικού εξοπλισμού και οικονομικά δεδομένα με στόχο:

  • την έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών στη λειτουργία του εξοπλισμού,
  • την εκτίμηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού και
  • την αυτόματη υπόδειξη βέλτιστων στρατηγικών συντήρησης και επιδιόρθωσης του εξοπλισμού
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να υλοποιήσει αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης σε δεδομένα βιομηχανικού εξοπλισμού και οικονομικά δεδομένα και να τους ενσωματώσει στην τελική πλατφόρμα του έργου. Οι αλγόριθμοι θα εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο στα βιομηχανικά περιβάλλοντα που αντιστοιχούν στα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα δεδομένα.

Ο υποψήφιος θα συνεισφέρει σε αντίστοιχα παραδοτέα σχετικά με:

  • εργαλείο βελτιστοποίησης για σχεδιασμό ανακατασκευής,
  • στρατηγικές επέκτασης χρόνου ζωής βασισμένες στην κυκλική οικονομία,
  • εργαλειοθήκη για Prognostics & Health Management,
  • εργαλειοθήκη μοντελοποίησης κόστους και οικονομικής ανάλυσης,
  • ενσωματωμένο πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων για βελτιστοποίηση ανακατασκευής. 
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης)