Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προστασία ακριβείας των αποθηκευμένων ζωοτροφών από εντομολογικές προσβολές με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», με ακρωνύμιο «PrecisionFEEDProtect» και κωδικό MIS 5136442/ΚΜΡ6-0077613 @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
[005184]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
26 Ιουλ 2023


Θεσσαλονίκη, Ιουλ 26 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-08-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 9ΥΨΖ469ΗΡ8-ΑΕ4

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/