Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A holistic water ecosystem for digitisation of urban water sector» - «NAIADES»
[440/4435] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

440

Αρ. πρωτ. 4435/ 13-11-2019
 ΑΔΑ:  Ψ8ΥΣ469ΗΡ8-884
Ειδικότητα:

Φυσικός

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

WP5: NAIADES Smart Framework: AI analytics and predictive services
D5.3: NAIADES Weather Forecasting Toolkit -Mid-term
WP2: SDGs and End-user Driven Requirements and Architecture
D2.6: NAIADES requirements and guidelines – Midterm
D2.8: Use Cases definition and requirements document –Mid-term
D2.10 NAIADES Architecture – Mid-term
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη καθώς και τη διάχυση και αξιοποίηση-προτυποποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).