Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Υποτροφίες PhD στο πλαίσιο έργου Marie Skłodowska Curie European Training Network


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Η2020 "AgRefine - A Disruptive Innovative Cooperative Entrepreneurial (DICE) education, training and skills development programme rolling out the next generation of Agri Biorefinery and Valorisation Bioeconomy leaders" της Δράσης Marie Skłodowska Curie European Training Network προκηρύσσονται 15 υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/Χημικής/Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.

Το έργο AgRefine, στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, συντονίζεται από τη Δρ. Fionnuala Murphy, της Σχολής Βιοσυστημάτων και Μηχανικής Τροφίμων του University College Dublin. Στόχος του έργου AgRefine είναι η ριζική αναμόρφωση της αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας, μέσω της συνεργατικής εφαρμογής καινοτόμων ανεξάρτητων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών ανά μονάδα βιομάζας που αξιοποιείται. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, 15 υποψήφιοι διδάκτορες θα εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να αποτελέσουν πρωτοπόρους ερευνητές στους τομείς της βιοοικονομίας και των προηγμένων τεχνολογιών βιοδιϋλιστηρίων.

Οι υποτροφίες προσφέρονται για τρία συνολικά χρόνια, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα:

Αριθμός

Τίτλος

Ίδρυμα Υποδοχής

1

Three phase bio-reactor biosensor development

University College Dublin, Ireland

2

Downstream contaminant removal purification process

University College Dublin, Ireland

3

Process optimization for enhanced lactic and amino acid production

Technical University of Denmark

4

Enhanced TPB-3rd phase biorefinery lactic acid and amino acid generation and recovery

Technische Universität Wien, Austria

5

Bio-succinic production from TPB-2nd phase biogas and AD-biorefinery residues

Technical University of Denmark

6

Α continuous flow contaminant removal membrane bioreactor system for lactic acid purification using GMOs

Centre for Research and Technology Hellas, Greece (registered at Technische Universität Wien)

7

Ensiled seaweed as an alternative biorefinery input substrates

Bantry Marine Research Station, Ireland (registered at University College Dublin)

8

Bioeconomy Supply Chain Management

University College Dublin, Ireland

9

Nutrient Recovery

Gent University, Belgium

10

Three-phase-bioreactor scalability and Anaerobic Digestion-retrofitting analysis

Technische Universität Wien, Austria

11

Product Substitution

Gent University, Belgium

12

Dynamic Life Cycle Assessment

University College Dublin, Ireland

13

Assessment of green biorefinery archetypes and implementation scenarios

TBW Research, Austria (registered at Technische Universität Wien)

14

Financial sustainability and sustainable business models

Gent University, Belgium

15

Enabling Governance Arrangements for Next Generation Agri Biorefinery Technology

Wageningen University & Research, Netherlands

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη των υποτροφιών, ενώ οι σχετικές αιτήσεις γίνονται δεκτές στο σύνδεσμο: https://forms.gle/Pfis4D3v6xDF1Qk59.