Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «beAWARE: Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events» - «beAWARE»
[16561]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Νοε 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 09, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16561/09-11-2017

ΑΔΑ: ΩΩ5Υ469ΗΡ8-402
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Μαθηματικού ή άλλης συναφούς ειδικότητας

Αντικείμενο  Έργου:

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών σημασιολογικής ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου σε συστήματα υποστήριξης απόφασης για τη διαχείριση κρίσεων.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές σημασιολογικής ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου σε συστήματα υποστήριξης απόφασης για τη διαχείριση κρίσεων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-11-2017 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ.Στέφανο Βροχίδη).