Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools» - «MEDSAL»
[ΙΠΤΗΛ-21041] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
08 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 08, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21041

Αρ. πρωτ. 21041/ 08-11-2019
ΑΔΑ:  9ΛΕΚ469ΗΡ8-95Γ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο Θέσης:

Υλοποίηση αλγορίθμων, διαχείριση και προετοιμασία δεδομένων, μηχανική λογισμικού για το σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας:

  • ΕΕ1 «Συλλογή, Επεξεργασία και Ολοκλήρωση Δεδομένων»,
  • ΕΕ2 «Εφαρμογή περιβαλλοντικών ισοτόπων στην αναγνώριση των πηγών και των διεργασιών υφαλμύρινσης»,
  • ΕΕ3 «Μοντέλα και Εργαλεία Λογισμικού»,
  • ΕΕ4 «Δραστηριότητες επίδειξης στις πιλοτικές περιοχές MEDSAL»,
  • ΕΕ5 «Ανάπτυξη και Λειτουργία του Συμμετοχικού Πλαισίου MEDSAL»

και συγκεκριμένα των παραδοτέων Δ1.1, Δ2.1, Δ2.2, Δ2.3, Δ3.1, Δ3.2, Δ4.1, Δ4.2, Δ4.3, Δ4.5, Δ4.6, Δ4.7, Δ4.8, Δ5.1.

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257703 ή στο email: daras@iti.gr (κ. Πέτρο Δάρα).