Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο«Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης χωλότητας σε μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων» με ακρωνύμιο «LAMERSYS» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00033 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005135]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
05 Απρ 2023


Θεσσαλονίκη, Απρ 05 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 18-04-2023 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΡΨΕΧ469ΗΡ8-9Υ7

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/