Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Καινοτομία και πολιτική ανάπτυξης clusters: ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Λιθουανία


Οι υπηρεσίες Εξωστρέφειας και Δικτύωσης του ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με την Εταιρία Ανάπτυξης Επιστήμης και Καινοτομίας της Λιθουανίας (ΜΙΤΑ), και τις περιφέρειες Βόρειας Ολλανδίας (SNN) και Hudiksvall (Σουηδία), διοργάνωσαν στις 28 Απριλίου 2018, ημερίδα εργασίας με θέμα «Καινοτομία και πολιτική ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters): ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Λιθουανία».

Η ημερίδα εργασίας φιλοξενήθηκε στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΕΤΑ και υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των σημαντικότερων φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων έρευνας  ανάπτυξης και καινοτομίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα. Την εμπειρία τους στη διαμόρφωση πολιτικών και στην ανάπτυξη πετυχημένων μοντέλων clustering μοιράστηκαν προσκεκλημένοι ομιλητές με σημαντική ειδίκευση. H παρουσίαση των περιπτώσεων «Open Innovation call» (Ολλανδία), «Innovation Express», «LITEK Cluster» και «Santara Valley» (Λιθουανία), «VINNVAXT programme» και «iHubs» (Σουηδία) καθώς και «CluΒΕ Cluster» (Ελλάδα), έδωσαν έναυσμα για συζήτηση του ρόλου των clusters στην περιφερειακή ανάπτυξη, του ρόλου των Τεχνολογιών Γενικών Εφαρμογών (Key Enabling Technologies – ΚΕΤs) στην ολοκλήρωση των αλυσίδων αξίας τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους, καθώς και των ευκαιριών που διαμορφώνονται για την οικονομική τους υποστήριξη μέσω των διαρθρωτικών κεφαλαίων (ERDF funding). Στο επίκεντρο της ημερίδας ήταν ακόμη, οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και της τυπολογίας των δράσεων που μπορούν να τις υποστηρίξουν.

Η ημερίδα εργασίας εντάσσεται στις δράσεις του ευρωπαϊκού έργου ClusterFY, στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ/Υπηρεσίες Εξωστρέφειας και Δικτύωσης καθώς και άλλοι 7 εταίροι/φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, από την Λιθουανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Στόχος της πανευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η ανάπτυξη συστάσεων για καλύτερες πολιτικές υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

Περισσότερες πληροφορίες:

Υπηρεσίες Εξωστρέφειας και Δικτύωσης ΕΚΕΤΑ

Νίκος Κατσιαδάκης, 2310 498 204, nicolas@certh.gr

Κατερίνα Παπαδοπούλου: 2310 498 206, kpap@certh.gr

https://www.certh.gr/03F29D0E.el.aspx

https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

“ClusterFY” interregional workshop
“ClusterFY” interregional workshop
“ClusterFY” interregional workshop
“ClusterFY” interregional workshop