Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere» «SUITCEYES»
[ΙΠΤΗΛ-21180] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 22, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21180

Αρ. πρωτ. 21180/ 22-11-2019
ΑΔΑ:  Ω4ΦΞ469ΗΡ8-ΝΜΓ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση οπτικού περιεχομένου για την αναγνώριση προτύπων σε σημασιολογικό επίπεδο

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετέχει στη διαχειριστική και τεχνική επίβλεψη του έργου, στη συλλογή και ανάλυση οπτικού περιεχομένου για την αναγνώριση προτύπων.

Οι παραπάνω εργασίες αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • (WP2) Ανάλυση των χρηστών για την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία
  • (WP3) Συλλογή δεδομένων, μετάφραση και σημασιολογική ανάλυση των στοιχείων του περιβάλλοντος
  • (WP6) Έλεγχος των προτύπων απτικής διαχείρισης της πληροφορίας
  • (WP8) Διάχυση, διαμοιρασμός γνώσης και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257726 ή στο email: marpap@iti.gr  (κα Μαρία Παπαδοπούλου).