Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Προκηρύξεις <br/>   Θέσεων ΔΕΠ
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις
Θέσεων ΔΕΠ


Εδώ θα βρείτε προκηρύξεις των ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ., μελών ΔΕΠ, όπως μας ανακοινώνονται από τη ΓΓΕΤ.

Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Τα µέλη ΔΕΠ έχουν διδακτορικό δίπλωµα και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες:
Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες.
Πέραν των µελών ΔΕΠ, στα Τμήματα διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 407/80.