Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 26
για την Ανάθεση του Έργου «Προμήθεια Πολυμηχανήματος - Εκτυπωτή για τις ανάγκες της ΚΔ/ΕΚΕΤΑ» @ ΚΔ / ΕΚΕΤΑ
19 Δεκ 2014


Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 19, 2014

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:

«Προμήθεια Πολυμηχανήματος - Εκτυπωτή για τις ανάγκες της ΚΔ/ΕΚΕΤΑ»

 

 >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ.


Πληροφορίες

κο Ιωάννη Χαλινίδη

τηλ: +30 2310 498133
e-mail: ivchal@certh.gr