Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2016


<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</span></B><br> <B> της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 325/19-07-2016</B>@  ΙΠΤΗΛ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Νοε 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής Αναδόχου για την «Προμήθεια ασύρματων πλατφορμών και λοιπού εξοπλισμού», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 325/19-07-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών ματαιώνεται.

1 - 24 / 192