Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Take-A-Breath – Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα» και κωδικό MIS 5030881
[ΙΝΕΒ 18/49 - 2686] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
16 Νοε 2018


Θέρμη, Νοέμβριος 16, 2018 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ-18-49

Αρ. πρωτ. 2686/16-11-2018
ΑΔΑ: ΨΥΣ5469ΗΡ8-ΟΜΥ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο  Θέσης:

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων λογισμικού.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την επεξεργασία των απαιτήσεων των χρηστών για τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας Take-A-Breath και, στη συνέχεια, την υλοποίησή της.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Απαιτήσεις Χρηστών και Αρχιτεκτονική Συστήματος
EE4: Ευφυής Πλατφόρμα Αυτοδιαχείρισης και Εξατομικευμένης Καθοδήγησης
ΕΕ5: Σύστημα Κλινικής Παρακολούθησης και Ιατρικής Υποστήριξης


Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-12-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Φωτεινή Κοπάνη, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr