Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2018


<B><span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br></B> <b>Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18767/07-12-2018 </B> @ ΙΠΤΗΛ /ΕΚΕΤΑ<BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Δεκ 2018</span>
Το ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18767/07-12-2018, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των αναγκών του έργου
<B><span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br></B> <b> Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18768/07-12-2018 </B> @ ΙΠΤΗΛ /ΕΚΕΤΑ<BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Δεκ 2018</span>
Το ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18768/07-12-2018, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των αναγκών του έργου
<B><span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br></B> <b> Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  με αρ. πρωτ. 18763/07-12-2018 </B> @ ΙΠΤΗΛ /ΕΚΕΤΑ<BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Δεκ 2018</span>
Το ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18763/07-12-2018, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των αναγκών του έργου
<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ</span></B><br> <B> ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  με αρ. πρωτ. 18409/30-10-2018</B> @  ΙΠΤΗΛ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Δεκ 2018</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18409/30-10-2018, ματαιώνεται.

1 - 24 / 792