Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2018


<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ</span></B><br> <B> ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  με αρ. πρωτ. 9073-27/03/2018</B> @  ΙΜΕΤ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουν 2018</span>
Το ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9073-27/03/2018, ματαιώνεται.

1 - 24 / 349