Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A Network of Robotics DIHs for Agile Production» - «DIH²»
[ΙΠΤΗΛ-19001] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
21 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 21, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19001

Αρ. πρωτ. 19001 / 21-12-2018
 ΑΔΑ: 9ΗΨΗ469ΗΡ8-8Λ3
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Διαχείριση και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Σχεδίαση και Υλοποίηση υπηρεσιών για Marketplaces που αφορούν σε τεχνολογίες «αντιστοίχισης» για υπηρεσίες που προσφέρονται από Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας. Διαχείριση των ηθικών και διλημμάτων ιδιωτικότητας και ασφάλειας κατά τη σχεδίαση διασυνδεδεμένων ευφυών & ασφαλών συστημάτων ρομποτικής.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαχείριση και την τεχνική παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, καθώς και με τη σχεδίαση νέων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός κοινού και ανοικτού αρχιτεκτονικού πλαισίου αναφοράς για ευέλικτη ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανία. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επιπροσθέτως με θέματα ασφάλειας καθώς και με διλήμματα που προκύπτουν από την ενσωμάτωση και επικύρωση τέτοιων συστημάτων μέσω των προτεινόμενων συνεργειών μεταξύ οργανισμών και των Ψηφιακών Κόμβων Καινοτομίας που συμμετέχουν στο έργο.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-01-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότης Κωνσταντίνος).