Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2022]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «Ecosystem infrastructure for smart and personalised inclusion and PROSPERITY for ALL stakeholders - Prosperity4All» [INEB-16-4]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
30 Μαΐου 2016


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Μάιος 30, 2016 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

INEB-16-4
Ειδικότητα:

Ιατρός

Αντικείμενο: 

Επίβλεψη πιλοτικών δοκιμών του έργου. Ιατρική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις: 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 15-06-2016 


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kopani@certh.gr 

 

Πληροφορίες:
 

κ. Νίκος Μαγκλαβέρας
Τηλ. 2311 257611
email: nicmag@certh.gr