Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2016


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «BIOMATES: Reliable Bio-based Refinery Intermediates» </strong> [429Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «BADGER: RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-829] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SCOOP4C: Stakeholder community for once-only principle: Reducing administrative burden for citizens» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-831] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «“Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe” με ακρωνύμιο “AGROinLOG”» </strong> [428Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Take-off for sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and plantation removal” με ακρωνύμιο “uP_running”» </strong> [427Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2016</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «ICT4LIFE - ICT services for Life Improvement For the Elderly» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-828] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FrailSafe: Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized models and advanced interventions» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-827] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 04-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «inteGRIDy: integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-826] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SMARTsurg: SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-825] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (3) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-824] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Δεκ 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του ΕΕ « AgroCycle - Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain» </strong></b> [INEB-16-38] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-12-2016
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «AgroCycle - Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain» </strong></b> [INEB-16-37] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-12-2016
EKETA / ΙNEB
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br><B><font color="#AB1014">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ </FONT></B><BR><strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (4) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-768] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Νοε 2016</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 14347/22-11-2016, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των όρων αυτής και θα επαναληφθεί.
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του ΕΕ « AgroCycle - Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain» </strong></b> [INEB-16-36] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2016</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-12-2016
EKETA / ΙNEB

1 - 24 / 501