Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well» - «ACTIVAGE»
[16993]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Ιαν 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος 10, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αρ. πρωτ.:

16993 / 10-01-2018

Κωδικός Θέσης: 16993
ΑΔΑ: 7ΤΑΤ469ΗΡ8-0ΜΚ
Ειδικότητα:

Πληροφορική, Επιστήμη Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αντικείμενο  Έργου: Ανάπτυξη εφαρμογών, διαδικτυακών και μη, για την ενσωμάτωση υπηρεσιών ιστού (web services) καθώς και προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) διαφόρων συσκευών, προτύπων επικοινωνίας και πλατφορμών στον χώρο του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things - ΙοΤ).
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (web applications) με γραφικές διεπαφές χρήστη (GUIs) για την αναζήτηση, προβολή και εκτέλεση των υπηρεσιών σε εφαρμογή αγοράς (Marketplace / Store), καθώς και εφαρμογές ηλεκτρονικής και κινητής υγείας (eHealth και mHealth) για την απεικόνιση/οπτικοποίηση των δεδομένων και αποτελεσμάτων, που αφορούν τη ζωή και την υγεία, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και προτύπων του Ιστού (Web standards).
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει στην υλοποίηση διαδικτυακών και μη εφαρμογών του IoT συστήματος που θα εγκατασταθεί στα διαφορετικά σημεία εφαρμογής των τεχνολογιών, καθώς επίσης και στην διαμόρφωση του IoT οικοσυστήματος.
Διάρκεια: 12  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-01-2018 και ώρα 12:30
 

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311257726 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Ιωάννη Κομπατσιάρη)