Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εκδηλώσεις20142009Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων - 2009

Ιούνιος


<B>EuroMedtech™ 2009</B> <br><span style="COLOR: #0767b3">[03-04 Jun 2009]</span>
EuroMedtech™ 2009 is focused on helping companies forge partnerships across the entire medtech value chain.
03-04 June 2009, Duesseldorf, Germany
[Organizer: E.B.D. Group, Inc.]
<B>"Frontiers in Polymer Science"</B>: International Symposium  <br><span style="COLOR: #0767b3">[07-09 Jun 2009]</span>
International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal "polymer"
07-09 June 2009, Mainz, Germany
[Organizers: Elsevier Limited, Inc. & Journal "polymer"]
<B>21st NAM</B>: North American Catalysis Society Meeting <br><span style="COLOR: #0767b3">[07-12 Jun 2009]</span>
The NACS meeting will focus on original research and advancements in the broad use of catalysts in industry.
07-12 Jun 2009, San Francisco, California, USA
[Organizer: North American Catalysis Society - NACS]
<B>Advanced Membrane Technology IV</B>:" Membranes for Clean and Sustainable Processes" <br><span style="COLOR: #0767b3">[07-12 Jun 2009]</span>
The Advanced Membranes conference series have developed into the foremost international conference promoting dialogue between academy and industry on research and the application of membrane technology.
07-12 June 2009, Trondheim, Norway
[Organizer: Engineering Conferences International - ECI]
<B>ITW 2009</B>:  IEEE Information Theory Workshop on Networking & Information Theory  <br><span style="COLOR: #0767b3">[10-12 Jun 2009]</span>
The workshop will be a forum for technical exchange among scientists and engineers working on fundamentals of networking & information theory.
10-12 June 2009, Volos, Greece
[Organizers: IEEE & University of Thessaly]
<B>ESCAPE</B> - 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering <span style="COLOR: #0767b3"><br>[14-17 June 2009] </span> [PL]
The ESCAPE series constitutes a major event in the area of CAPE with participants from countries all over the world, it also serves as a forum for engineers, scientists, researchers, managers & students from academia and industry to present and discuss progress being made in the area of CAPE.
14-17 June 2009, Cracow, Poland
[Organizer: Silesian University of Technology]
<B>10th International Venture Capital Forum</B><br> <span style="COLOR: #0767b3">[16-17 Jun 2009]</span>
The VC Forum is a unique two-day event dedicated to raising financing for ambitious and dynamic entrepreneurs, business oriented researchers and new technology-based firms in Southeast Europe.
16-17 June 2009, Athens, Greece
[Organizers: Invest in Greece Agency, TANEO & Praxi]
<B>ENMA  Conferences 2009</B> <br><span style="COLOR: #0767b3">[17-19 Jun 2009]</span>
ENMA is a forum for presenting research findings and experiences in the areas of Engineering and Education.
17-19 June 2009,Bilbao, Spain
[Organizer: ENMA]
<B>Mycotoxins and Phycotoxins</B> - Gordon Research Conference  <br><span style="COLOR: #0767b3">[21-26 Jun 2009]</span>
An international forum for the presentation of leading-edge research on fungal, algal, and cyanobacterial toxins and the organisms that produce them.
21-26 June 2009, New London, NH, USA
[Organizer: Gordon Research Conferences]
<B>COMPDYN 2009</B> - 2nd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics &  Earthquake Engineering <br><span style="COLOR: #0767b3"> [22-24 Jun 2009]</span>
is one of the Thematic Conferences of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) and a Special Interest Conference of the International Association for Computational Mechanics (IACM).
22-24 June 2009, Island of Rhodes, Greece
[Organizer: NTUA]
<B>5th National & International HSSS Conference</B> : From Systemic Thinking to Systems Design and Systems Practice<br><span style="COLOR: #0767b3">[24-27 Jun 2009]</span>
The HSSS05 Conference is receptive to a wide variety of phenomena and topics related to the design, management, use, valuation, and impacts of systemic thinking at different levels of analysis.
24-26 June 2009, Xanthi, Greece
[Organizers: HSSS & DUTH]
<B>Employment Week 2009</B>: 16th Annual Conference & Exhibition  <span style="COLOR: #0767b3"> [24-25 Jun 2009]</span>
The Employment Week 2009 theme is: Europe’s Labour Market -ensuring growth through human capital.
24-25 June 2009, Brussels, Belgium
[Organizer: European Commission]
<B>9th ICCMR</B>: International Conference on Catalysis in Membrane Reactors <br><span style="COLOR: #0767b3">[28 Jun - 02 Jul 2009]</span>
The conference will cover all types of Catalytic Membrane Reactors, membranes for catalysis, catalysts for CMRs, modeling and simulation as well as other topics related to the field.
28 June - 02 July 2009, Lyon, France
[Organizer: Local Organizing Committee ICCMR]Σχετικές Σελίδες