Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα2008

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
[06 Αυγούστου 2008]


Αθήνα, Αύγουστος 06,  2008 - Η Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή για το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών  του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη: 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18, Τ.Θ: 14631
Τ.Κ. 11510, Αθήνα
 
αρμόδια: Ε. Λοβέρδου

τηλ.: 210-7458230


Προθεσμία υποβολής: 17-10-2008