Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]

Θέσεις Ερευνητών


<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ <br><span style="COLOR: #0767B3">21 Νοεμβρίου 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Εμβιομηχανική με έμφαση στην Επιβάρυνση του Μυοσκελετικού Συστήματος".
Προθεσμία υποβολής 22-12-2017
EKETA /ΙΒΟ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br><span style="COLOR: #0767B3">13 Νοε 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Μοριακή Ανοσοβιολογία και Γενετική του Ανθρώπου με έμφαση στη μελέτη του καρκίνου".
Προθεσμία υποβολής 13-12-2017
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767B3">02 Οκτ 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων και έργων με έμφαση στην μοντελοποίηση μεταφορικών συστημάτων και την ανάλυση δεδομένων των μεταφορών".
Προθεσμία υποβολής 02-11-2017
EKETA /ΙΜΕΤ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ <br><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιαν 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Υπολογιστική Εμβιομηχανική Μαλακών Ιστών".
Προθεσμία υποβολής 28-02-2017
EKETA /ΙΕΤΕΘ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ <br><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιαν 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμογές Μηχανικής στην Βιο-οικονομία".
Προθεσμία υποβολής 28-02-2017
EKETA /ΙΕΤΕΘ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br><span style="COLOR: #0767B3">13 Ιαν 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Συστηματική Προσέγγιση (System Biology Approach) στην Αναπτυξιακή Γενετική και η Γονιδιωματική και οι Εφαρμογές των στη Βελτίωση των Φυτών".
Προθεσμία υποβολής 14-02-2017
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">13 Ιαν 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Ηλεκτροχημικές Διεργασίες και Υλικά για Διατάξεις Αναγεννώμενων Κυψελών Καυσίμου".
Προθεσμία υποβολής 14-02-2017
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">13 Ιαν 2017</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Σχεδιασμός Συστημάτων Φυσικοχημικών Διεργασιών, Ενέργειας και Χημικών Προϊόντων με Προηγμένες Υπολογιστικές Μεθόδους και Τεχνολογίες".
Προθεσμία υποβολής 14-02-2017
EKETA /ΙΔΕΠ
<B><font color="#AB1014">ΑΝΑΚΛΗΣΗ </FONT></B><BR><b>Προκήρυξης μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας με απ. πρωτ. 3376/15-12-2016</b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ <br><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Μηχανική σε Βιο-συστήματα»

EKETA /ΙΕΤΕΘ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ <br><span style="COLOR: #0767B3">25 Νοε 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Υπολογιστική Μηχανική σε Βιο-συστήματα".
Προθεσμία υποβολής 27-12-2016
EKETA /ΙΕΤΕΘ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ <br><span style="COLOR: #0767B3">25 Νοε 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές".
Προθεσμία υποβολής 27-12-2016
EKETA /ΙΕΤΕΘ
<font color="#AB1014">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ </FONT><br><b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">16 Νοε 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική προσομοίωση διεργασιών πολυμερισμού".
Προθεσμία υποβολής 16-12-2016
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">16 Νοε 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική προσομοίωση διεργασιών πολυμερισμού".
Προθεσμία υποβολής 16-12-2016
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767B3">11 Νοε 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Ανάλυση και Σχεδιασμός δικτύου μεταφορών και αλγόριθμοι βελτιστοποίησής τους".
Προθεσμία υποβολής 12-12-2016
EKETA /ΙΜΕΤ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">09 Μαΐου 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Τηλεπισκόπηση".
Προθεσμία υποβολής 09-06-2016
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">15 Απρ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Υπολογιστικές μέθοδοι διφασικών ροών για τη βελτιστοποίηση συστημάτων καύσης με έμφαση στη μείωση εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και την αύξηση του βαθμού απόδοσης θερμικών εγκαταστάσεων".
Προθεσμία υποβολής 16-05-2016
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">15 Απρ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Θερμική παραγωγή ενέργειας από ορυκτά και ανανεώσιμα καύσιμα".
Προθεσμία υποβολής 16-05-2016
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">15 Απρ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογίες Υδρογόνου και άλλων Ενεργειακών Φορέων με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα και έμφαση σε ηλιοθερμοχημικές διεργασίες".
Προθεσμία υποβολής 16-05-2016
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br><span style="COLOR: #0767B3">28 Μαρ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμογές της σύγχρονης γενετικής, γονιδιωματικής, πρωτεομικής και μεταβολικής τεχνολογίας στην παραγωγή και τον έλεγχο τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανισμών και τη μοριακή διαγνωστική".
Προθεσμία υποβολής 28-04-2016
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">25 Φεβ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός καταλυτικών υλικών με εφαρμογές σε διεργασίες καθαρών καυσίμων»
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2016
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Α' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">15 Φεβ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Αναζήτηση και ανάκτηση τρισδιάστατων αντικειμένων».
Προθεσμία υποβολής 15-03-2016
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">05 Φεβ 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία λογισμικού ευφυών αλγορίθμων και συστημάτων».
Προθεσμία υποβολής 07-03-2016
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Α' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιαν 2016</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Παραγωγή Ενέργειας από εναλλακτικά Καύσιμα»
Προθεσμία υποβολής: 19-02-2016
EKETA /ΙΔΕΠ

1 - 24 / 60