Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area» - «LESS-WASTE-II»
[714Ε - 4971] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
10 Δεκ 2018


Πτολεμαΐδα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

714Ε

Αρ. πρωτ. 4971 / 05-11-2018
ΑΔΑ: 7ΤΚΘ469ΗΡ8-9ΛΑ
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

- Διαχείριση έργου: Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, εσωτερική οργάνωση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των παραδοτέων
- Μελέτη της περιβαλλοντικής εκτίμησης των διάφορων σεναρίων διαχείρισης αποβλήτων με αναφορά στις αρχές της μεθοδολογίας αξιολόγησης του κύκλου ζωής των προϊόντων.
- Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές μείωσης των αποβλήτων στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επεξεργασία των αποβλήτων κ.α.
- Οικονομική ανάλυση της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων με έμφαση στις τεχνολογίες μετατροπής αποβλήτων σε καύσιμα και ενέργεια.
- Μελέτη οικονομικών μέσων και εργαλείων στην διαχείριση των αποβλήτων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας:
Π.Ε. 1 «Project Management and coordination» και συγκεκριμένα του παραδοτέου
Π1.2.2 «Project Coordination and Travel»
Π.Ε. 3 «Development of Waste Prevention Scenarios» και συγκεκριμένα των παραδοτέων
Π 3.2.2 «Environmental assessment of waste management scenarios» και
Π 3.2.3 «Scenarios for Waste Minimization Techniques»
Π.Ε. 5 «Monitoring & Evaluation» και συγκεκριμένα των παραδοτέων
Π 5.2.1 «Economic analysis of selected technologies» και
Π 5.2.2 «Economic instruments in waste management»
Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα 50200 Κοζάνης.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:30   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου)