Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation» - «RAWFIE»
[ΙΠΤΗΛ-17549] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 04, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17549

Αρ. πρωτ. 17549/ 04-05-2018
ΑΔΑ: 6ΨΒ8469ΗΡ8-8ΙΑ
 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα.

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικής της πρότυπης πλατφόρμας συστήματος. Ενέργειες διάχυσης και εκπαίδευσης χρήσης της πλατφόρμας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας του συστήματος συμβάλλοντας στην αξιολόγηση των τεχνικών και λειτουργικών της χαρακτηριστικών καθώς και με τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών διάχυσης και ενεργειών εκπαίδευσης χρήσης της πλατφόρμας.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες 2310 464160 (εσωτ. 132) ή στο email: kosmatop@iti.gr (καθ. Η. Κοσματόπουλος)