Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2013

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συντονιστή έργου, αρχιτεκτονικής & υλοποίησης στα Πλαίσια του Ε Π «Demcare-288199» [ΙΠΤΗΛ-219]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
[25 Ιουλ 2013]


Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 25, 2013 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-219
Ειδικότητα:

Επιστήμη της Πληροφορικής (Computer science)

Αντικείμενο: 

Τεχνικός Συντονισμός Έργου, Αρχιτεκτονικής και Υλοποίησης

Διάρκεια:

12 μήνες

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 06-09-2013


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες: 

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

e-mail: ikom@iti.gr