Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for Competitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0» - «BOOST 4.0»
[ΙΠΤΗΛ-18309] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
15 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 15, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18309

Αρ. πρωτ. 18309 / 15-10-2018
  ΩΥ0Ι469ΗΡ8-ΕΜ1
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση Πλατφόρμας Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων για ευφυή εργοστασιακά περιβάλλοντα

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και δημιουργία γνωστικού μοντέλου δεδομένων για ευφυή εργοστασιακά περιβάλλοντα και τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, η οποία θα βασίζεται σε βιομηχανικά πρότυπα (Industrial Data Space). Η υλοποίηση θα πρέπει να ενσωματώνει γνωστική πληροφορία, να υποστηρίζει τις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και να είναι βασισμένη στα προαναφερθέντα πρότυπα. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές ανάλυσης (με χρήση μεθόδων βαθειάς μηχανικής μάθησης) και οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων καθώς και ενσωμάτωσης αυτών σε εργοστασιακές πλατφόρμες αναφοράς (Reference Architectural Model RAMI 4.0).
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-10-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).