Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance» - «REBUILD»
[ΙΠΤΗΛ-19000] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
21 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 21, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19000

Αρ. πρωτ. 19000 / 21-12-2018
 ΑΔΑ: ΩΔΖΧ469ΗΡ8-ΝΟΔ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και υλοποίηση μεθόδων βαθιάς μάθησης για την ανάλυση, τη συσχέτιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και την κατασκευή chatbot. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή μέσω κειμένου καθώς και η εκμάθηση απόκρισης της μηχανής σε κοινές ερωτήσεις (deep learning question answering) είναι επίσης αντικείμενο της θέσης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με τα παραπάνω αντικείμενα στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
«(WP3) Data Analysis and skills matching», «(WP4) The Digital companion», «(WP5) Integration and technical validation»
και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, D3.5, D3.6, D4.1, D4.2, D4.3, D4.4, D4.5, D5.1

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-01-2019 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: daras@iti.gr (κ. Πέτρο Δάρα).