Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««Big Data Value Spaces for Competitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0» - «BOOST 4.0»
[ΙΠΤΗΛ-17545] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 04, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17545

Αρ. πρωτ. 17545/ 04-05-2018
ΑΔΑ: ΨΧΚ9469ΗΡ8-0ΟΟ
 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση και υλοποίηση Πλατφόρμας Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων σε έξυπνα εργοστασιακά περιβάλλοντα

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την σχεδίαση και δημιουργία ενός ανοικτού μοντέλου διαχείρισης πληροφορίας βασισμένου σε βιομηχανικά πρότυπα (Industrial Data Space) το οποίο θα ενσωματώνει γνωστική πληροφορία υποστηρίζοντας διάφορες φάσεις του εργοστασιακού κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές ανάλυσης και οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων και ενσωμάτωσης αυτών σε εργοστασιακές πλατφόρμες αναφοράς (Reference Architectural Model RAMI 4.0).

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δ. Ιωαννίδη).