Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy flows and synergies between energy networks» - «PLANET»
[ΙΠΤΗΛ-18340] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
19 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 19, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18340

Αρ. πρωτ. 18340 / 19-10-2018
 ΑΔΑ: 9ΡΖΝ469ΗΡ8-638
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συλλογή προδιαγραφών, σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση/αξιολόγηση των εφαρμογών frontend/backend του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υλοποίηση διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος για μοντελοποίηση, επεξεργασία και εξομοίωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία διαδικτυακής κονσόλας για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της εξομοίωσης (frontend). Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στην υλοποίηση των αλγορίθμων αυτοματοποιημένης ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων δεδομένων και της επικοινωνίας με απομακρυσμένα συστήματα (backend), με απώτερο στόχο τη διασύνδεση των δικτύων αερίου και τηλεθέρμανσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια των σχεδίων για τα μελλοντικά έξυπνα δίκτυα ενέργειας (smart grids).
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 05-11-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257751 ή στο email: damousis@iti.gr (κ. Δαμούση Ιωάννη).