Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «NEMESYS / Enhanced Network Security for Seamless Service Provisioning in the Smart Mobile Ecosystem» [ΙΠΤΗΛ-380]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
19 Δεκ 2014


Θέρμη, Δεκέμβριος 19, 2014 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-380
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική

Αντικείμενο: 

Έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ενδεικτικά:

  • Χρήση μεθόδων οπτικής αναλυτικής (visual analytics) για την εξεύρεση σημαντικών γεγονότων και ανώμαλων συμπεριφορών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αποτελεσματική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) και συμπερασματολογίας μέσω απεικονιστικών μεθόδων.
  • Οπτικοποίηση (visualization) μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως π.χ. την κίνηση συνδρομητών δικτύων κινητής τηλεφωνίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Διάρκεια:

06 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 05-01-2015 


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

κ. Αναστάσιος Δρόσου
e-mail: drosou@iti.gr